Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ขอเชิญชวนข้าราชการที่รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานของส่วนราชการและประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการในการดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่

การเข้าชม

2

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

8 พฤษภาคม 2566 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

ขอเชิญชวนข้าราชการที่รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานของส่วนราชการและประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการในการดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการนำแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตั้งแต่วันนี้ – 2 มิถุนายน 2566
โดยสามารถตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่ https://shorturl.ocsc.go.th/qr/wfa_officer
หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้
ขอบคุณค่ะ

แชร์หน้านี้:

Skip to content