Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเสริมสร้างความเข้มแข็งนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ในรูปแบบคลินิกให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล (HR Clinic) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การเข้าชม

5

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

20 มิถุนายน 2566 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเสริมสร้างความเข้มแข็งนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ในรูปแบบคลินิกให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล (HR Clinic) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนักทรัพยากรบุคคลหรือผู้ที่ทำหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566
ผ่านโปรแกรม Zoom
Youtube live: HR Pro หรือ https://www.youtube.com/@hrpro9893
ส่งประเด็นคำถามล่วงหน้าได้ทาง https://shorturl.ocsc.go.th/qr/padlet
ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามภาพด้านล่างค่ะ

แชร์หน้านี้:

Skip to content