Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

การเข้าชม

28

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

29 มิถุนายน 2566 เวลา 00:00 น.

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยรัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ท้องสนามหลวง โดยมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท ในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ติดตั้งแถบสัญลักษณ์ (Banner) “ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์” บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ดาวน์โหลดแถบสัญลักษณ์
กรุณา copy code ของแบนเนอร์ที่ท่านต้องการเพื่อนำไปวางไว้ในเว็บไซต์ของท่าน

ลิงค์แบนเนอร์ : https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/article/banner_phithiithwaaysatyptiyaan_2566.jpg

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ได้ที่นี่

รายละเอียดการจัดพิธี

แนวทางการจัดพิธีฯ ณ ที่ตั้ง ปี ๒๕๖๖
กำหนดการสำหรับจังหวัด จัดพิธีพร้อมท้องสนามหลวง
ตัวอย่างคำถวายพระพรชัยมงคลและคำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

ขั้นตอนการจัดพิธี ณ ท้องสนามหลวง

กำหนดการพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ ท้องสนามหลวง
​ขั้นตอนการกล่าวนำทำความเคารพในบริเวณพิธี ณ ท้องสนามหลวง
ขั้นตอนการปฏิบัติตนระหว่างพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม ณ วันที่ 24 ก.ค. 2566)
คลิปภาพตัวอย่างการถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ขอขอบคุณคลิปภาพของกองทัพภาคที่ 1)
ตัวอย่างการปฏิบัติท่าต่างๆ ที่ใช้ในพิธีการถวายความเคารพ
ตัวอย่างการปฏิบัติท่าเคารพ

(ขอขอบคุณคลิปภาพของสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ที่มา YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์)
สื่อประชาสัมพันธ์


 

ภาพประชาสัมพันธ์ช่องทาง Facebook และสื่อทั่วไป

ภาพประชาสัมพันธ์ช่องทาง Line

การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร

แชร์หน้านี้:

Skip to content