Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ประกาศ ก.พ.ค. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2566

การเข้าชม

3

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

30 มิถุนายน 2566 เวลา 00:00 น.

แชร์หน้านี้:

Skip to content