Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

สำนักงาน ก.พ. โดยวิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ได้จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่นที่ 98 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การเข้าชม

1

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

3 กรกฎาคม 2566 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

สำนักงาน ก.พ. โดยวิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ได้จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่นที่ 98 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แชร์หน้านี้:

Skip to content