Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ขอเชิญชวนข้าราชการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ

การเข้าชม

7

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

7 สิงหาคม 2566 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

ขอเชิญชวนข้าราชการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่รองรับวิถีการดำเนินชีวิตของข้าราชการในปัจจุบัน
1. แบบสำรวจความคิดเห็นฯ สำหรับส่วนราชการ : ผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 คน (โดยใช้รหัสผ่านตามหนังสือนำส่งของแต่ละส่วนราชการ)
2. แบบสำรวจความคิดเห็นฯ สำหรับข้าราชการ : ข้าราชการทุกประเภทและระดับตำแหน่ง
ตั้งแต่วันนี้ – 25 สิงหาคม 2566
โดยสามารถตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่ www.ocsc.go.th/leave
หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้

แชร์หน้านี้:

Skip to content