Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ประกาศ ก.พ.ค. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินประสบการณ์ หรือผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2566

การเข้าชม

14

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

16 สิงหาคม 2566 เวลา 00:00 น.

แชร์หน้านี้:

Skip to content