Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ขอเชิญชวนข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีอายุราชการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับมาตรฐานสมรรถนะของข้าราชการพลเรือนสามัญ

การเข้าชม

11

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

16 สิงหาคม 2566 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

ขอเชิญชวนข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีอายุราชการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับมาตรฐานสมรรถนะของข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญ และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการของข้าราชการให้มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงสอดคล้องกับความคาดหวังของประชาชนและเหมาะสมกับบริบทการทำงานของภาครัฐยุคใหม่
ตั้งแต่วันนี้ – 8 กันยายน 2566
โดยสามารถตอบแบบสำรวจฯ ได้ที่  https://shorturl.ocsc.go.th/qr/competency66
หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้

แชร์หน้านี้:

Skip to content