Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2566 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา)

การเข้าชม

158

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

22 สิงหาคม 2566 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2566 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา)
ท่านสามารถดูประกาศรายชื่อได้ที่ http://scholar.ocsc.go.th
หัวข้อหลัก  : สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2566 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
หัวข้อรอง   : รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ประจำปี 2566
หัวข้อย่อย  : รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2566 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา:บรรจุก่อนไปศึกษา)
 

แชร์หน้านี้:

Skip to content