Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 16

การเข้าชม

3

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

4 กันยายน 2566 เวลา 00:00 น.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หนังสือแจ้งรับสมัคร ส.นบส. รุ่นที่ 16
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โครงการ ส.นบส. รุ่นที่ 16
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แนวทางการตรวจคุณสมบัติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 บัญชีรายชื่อ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 บัญชีรายชื่อ (doc)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 การโอนเงินค่าใช้จ่าย

ระบบลงทะเบียนกลาง

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. 0 2547 1000 ต่อ 6982 , 1775, 6951, 6953, 6944, 1763, 1757

แชร์หน้านี้:

Skip to content