Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

รายชื่อข้าราชการผู้เข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยแบบประเมินสมรรถนะ สำนักงาน ก.พ. เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่ 15

การเข้าชม

3

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

28 พฤษภาคม 2562 เวลา 00:00 น.

รายชื่อข้าราชการผู้เข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยแบบประเมินสมรรถนะ สำนักงาน ก.พ. เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่ 15 โดยเข้ารับการประเมินในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

แชร์หน้านี้:

Skip to content