Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงาน ก.พ.

การเข้าชม

28

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

14 พฤษภาคม 2567 เวลา 14:55 น.

สำนักงาน ก.พ. ได้เข้ารับเกียรติบัตรผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 109 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยสำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานภายในสำนักงาน ก.พ. ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม ระดับ “ส่งเสริมคุณธรรม” ทุกหน่วยงาน

แชร์หน้านี้:

Skip to content