Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

โครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาสำหรับนักเรียนทุนบุคคลทั่วไปและทุนพัฒนาข้าราชการประจำปีงบประมาณ 2567

ใหม่
การเข้าชม

28

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

6 มิถุนายน 2567 เวลา 15:09 น.

วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2567 ศกศ. จัดกิจกรรม “โครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาสำหรับนักเรียนทุนบุคคลทั่วไปและทุนพัฒนาข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567” ณ ห้อง Sapphire ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ ริชมอนด์ จ.นนทบุรี โดยเลขาธิการ ก.พ. มอบหมายให้ ผอ.ศกศ.(นายอริยะ สกุลแก้ว) เป็นประธาน กล่าวเปิดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้

Simulation Classroom Activities / การตั้งเป้าหมายชีวิตและการเรียนในต่างประเทศ /
การจัดการจิตใจในสถานการณ์วิกฤตในการเรียน ณ ต่างประเทศ
โดย ทีมคณาจารย์ จากทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรมการจำลองการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งในรูปแบบของการบรรยาย การอภิปราย และการถามตอบ จากนั้นให้นักเรียนทุนฯ ได้วิเคราะห์ศักยภาพของตนเอง เพื่อค้นหาเป้าหมายในการใช้ชิวิตและการเรียนในต่างประเทศ ปิดท้ายด้วยการแลกเปลี่ยนแนวทางในการจัดการจิตใจในสถานการณ์วิกฤต รวมถึงเทคนิคการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายที่จะได้รับ และหลักเกณฑ์การดูแลจัดการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาล
ก่อนเดินทาง ระหว่าง และภายหลังสำเร็จการศึกษา
โดย กลุ่มงานคลัง และ ศกศ.

การบรรยาย และถามตอบข้อสงสัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนทุนรัฐบาล จะได้รับ และระเบียบหลักเกณฑ์ในการดูแลจัดการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาล ก่อนเดินทาง ระหว่าง และภายหลังสำเร็จการศึกษา

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปต่างประเทศ
โดย สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย และทีม ศกศ.

การเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษา ณ ต่างประเทศ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทุนรัฐบาล ได้พบปะ พูดคุย ซักถามข้อสงสัยในการไปศึกษาต่อ กับตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงพี่ ๆ จาก ศกศ. ที่มีประสบการณ์ในการดูแลนักเรียนทุนประเทศต่าง ๆ

Study Abroad Survival Tips
โดย อดีตรุ่นพี่นักเรียนทุนรัฐบาล

เคล็ดไม่ลับจากรุ่นพี่อดีตนักเรียนทุนรัฐบาล ที่มาแบ่งปันประสบการณ์และเทคนิคต่าง ๆ ทั้งในด้านการเรียน การใช้ชีวิตในต่างประเทศ รวมถึงความภาคภูมิใจในการเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล และแนวคิดในการปฏิบัติงานให้มีความสุขและสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติได้

ศิลปะป้องกันตัว
โดย สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย

นักเรียนทุนรัฐบาล ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติทักษะการป้องกันตัวแบบ “ยูยิตสู” ซึ่งเป็นทักษะหนึ่งที่ควรเรียนรู้ติดตัวไว้
เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อต้องไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ

แชร์หน้านี้:

Skip to content