Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2567

การเข้าชม

250

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

10 มิถุนายน 2567 เวลา 08:30 น.

นายเศรษฐา  ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2567 ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า และผู้แทนเข้าร่วมประชุมจำนวน 42 ท่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมด้วย

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเปิดการประชุมว่า วันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้มาพบกัน และอยากให้มีการประชุมแบบนี้บ่อยขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการพูดคุยสานต่อในเรื่องนโยบายต่าง ๆ ที่รัฐบาลได้ทำตามที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา รวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ

หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีได้รับฟังข้อมูล ข้อเสนอ และข้อจำกัดในการดำเนินงานจากหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป อาทิ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 การแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (One Map) และการจัดสวัสดิการบ้านพักข้าราชการ เป็นต้น

แชร์หน้านี้:

Skip to content