Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 100

การเข้าชม

300

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

10 มิถุนายน 2567 เวลา 12:30 น.

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน โดยวิทยาลัยนักบริหาร ได้จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 100
ณ โรงแรม อัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

แชร์หน้านี้:

Skip to content