Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการจัดการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐเกาหลี โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นสบ. 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเข้าชม

23

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

28 มิถุนายน 2567 เวลา 15:30 น.

แชร์หน้านี้:

Skip to content