Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

สำนักงาน ก.พ. ขอชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารว่านักเรียนทุนรัฐบาลสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของตนเองผ่านการใช้ Microsoft Search Engine (bing.com)

อัปเดต
การเข้าชม

739

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

8 กรกฎาคม 2567 เวลา 18:24 น.

สำนักงาน ก.พ. ขอชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารว่านักเรียนทุนรัฐบาลสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของตนเองผ่านการใช้ Microsoft Search Engine (Bing) ดังนี้

แชร์หน้านี้:

Skip to content