ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

กิจกรรม HiPPS

31/08/2018 - 15:06
จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล  ลงทะเบียนได้ที่นี่ค่ะ Click เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
 
03/08/2018 - 10:17
สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ของนักเรียนทุนรัฐบาลประเภท ทุนฝึกอบรม วันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท (the Tide Resort) บางแสน  จังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
01/11/2017 - 09:10
กำหนดการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ และโรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ น.ส. ฐิติกา บุญเจริญ โทร. 02-547-1704 หรือ นายพรสิริ วงศ์อนันต์ โทร. 02-547-1717 หมายเหตุ     ...