ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

กิจกรรม HiPPS

23/11/2018 - 16:57
ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงาน ก.พ. (นนทบุรี) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และโรงแรมรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก
 
23/11/2018 - 08:10
ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงาน ก.พ. (นนทบุรี) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และโรงแรมรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก
 
09/11/2018 - 14:13
โครงการปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่และสัมมนาเครือข่าย รุ่นที่ 1-14 ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงาน ก.พ. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และโรงแรมรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา รายละเอียดตามไฟล์แนบ
 
31/08/2018 - 15:06
จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล  ลงทะเบียนได้ที่นี่ค่ะ Click เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม