ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
11/09/2019 - 16:23
โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ ของนักเรียนทุนรัฐบาลประเภททุนฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วย ศูนย์นักบริหารระดับสูง (ศบส.) สำนักงาน ก.พ....
 
11/09/2019 - 16:16
โครงการการพัฒนาข้าราชการ ในระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   ด้วย ศูนย์นักบริหารระดับสูง (ศบส.) สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการโครงการการพัฒนาข้าราชการ...
 
20/06/2019 - 11:31
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการการพัฒนาข้าราชการในระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒