ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development)

หมวดการพัฒนาทักษะ (Skill Development)

ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล (ว6/2561) คลิ๊ก...

หมวดการพัฒนาสมรรถนะ (Competency Development)

หลักสูตรเฉพาะและหลักสูตรทั่วไป (HRD e - Learning)

 

 

 

เครือข่ายแหล่งเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้ในต่างประเทศ

ดาว์นโหลดสื่อประชาสัมพันธ์

ช่องทางการติดต่อสอบถาม

 • OCSC Learning Space
  • 02-547-2084
  • 02-547-1766
  • 09-6286-8280
  • 09-6218-9918
  • 09-6154-4135
 • HRD e-Learning (Admin)
  • 02-547-1795
  • 02-547-1807
  • 09-6123-2035
  • 09-6151-9602
 • ข้อมูลการเรียนรู้ออนไลน์
  • 02-547-1766
  • 02-547-2084