ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ร่วมถวายพระราชกุศลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561

นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สำนักงาน ก.พ. ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร 243 รูป ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ บริเวณ ท้องสนามหลวง ต่อจากนั้น ได้ร่วมลงนามถวายพระพร ณ ห้องแดง ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561

ประเภทข่าว: 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมวันดีดี เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายกำลังคนคุณภาพ "รวมพลังกำลังคนคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานีที่ยั่งยืน"

ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดอุทัยธานี

***สอบถามรายลพะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณฐิติกา บุญเจริญ 02-547-1704

 

 

 

ประเภทข่าว: 

การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 11

สำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 11 ในระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2561

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้นักบริหารมีความรู้ครบถ้วนตามที่กำหนดในกรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รวมทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติเสมือนผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ.

 

ผู้สมัครที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ระบบลงทะเบียนกลาง สำนักงาน ก.พ.

❱  https://register.ocsc.go.th/registration/ses

ประเภทข่าว: 

แบบลงทะเบียน การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ จิตวิทยาการบริหารคนที่แตกต่าง

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ห้องแซฟไฟร์ 1 (Sapphire Room) ชั้น 3
หมายเหตุ: ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่วันที่ 14 - 24 สิงหาคม 2561
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  0 2547 170

ลงทะเบียนได้ที่นี่   https://goo.gl/forms/RHZmpF9S40mA7xU23

Pages

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ