ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

เลขาธิการ ก.พ. ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการจัดมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 16 (The 16th OCSC International Expo)

เมื่อวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนจากสำนักต่าง ๆ ได้แก่ ประชาชาติธุรกิจ mthai และ eduzone เกี่ยวกับการจัดมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 16 (The 16th OCSC International Expo) ที่จะจัดขึ้น ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562

ประเภทข่าว: 

Pages

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ