ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ชมรมทุนคิงส์ จัดกิจกรรมส่งรุ่นน้อง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง (ทุนคิงส์) ได้จัดกิจกรรม “ส่งรุ่นน้อง” หรือ Send Off Event เพื่อให้นักเรียนทุนรุ่นใหม่และรุ่นที่ยังศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ได้ทำความรู้จักและขอคำปรึกษาจากรุ่นพี่ๆ ที่ประสบความสำเร็จในการเรียนและการทำงานสาขาต่างๆ อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนทุนคิงส์ต่างรุ่นมีโอกาสได้รู้จักกัน โดยร่วมสนุกผ่านกิจกรรมและเกมต่างๆ คาดว่าจะช่วยเสริมสร้างเครือข่ายในหมู่สมาชิกที่มีความสนใจใกล้เคียงกัน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ร่วมกัน รวมถึงกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้นในอนาคตด้วย

มีนักเรียนทุนคิงส์มาร่วมจาก 23 รุ่น รวม 38 คน เป็นรุ่นที่ยังเรียนไม่จบปริญญาตรี 13 คน กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ SCB Academy ด้วยความเอื้อเฟื้อของเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ในภาพจากซ้ายไปขวา....

ประเภทข่าว: 

Pages

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ