ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Tags Post date
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม และวินัยข้าราชการ คุณธรรมจริยธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม, ประมวลจริยธรรม, คุณธรรมจริยธรรม 20/05/2022 - 14:26
ข่าว/รายงาน    ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. พ.ศ. 2565 ก.พ.ค. 19/05/2022 - 18:29
ข่าว/รายงาน    ประกาศ!! สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุเข้ารับราชการ ทุนศึกษาต่อ, ทุนอื่นๆ, รับราชการ 19/05/2022 - 12:01
ข่าว/รายงาน    มาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ฉบับที่ 4 18/05/2022 - 16:15
ข่าว/รายงาน    อย่าลืม..อัปโหลดรูปถ่าย!!!! สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ก ปี 2564 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 นี้ สอบภาค ก 18/05/2022 - 13:41
ข่าว/รายงาน    เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยฝ่ายบริหารสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 17/05/2022 - 15:05
ข่าว/รายงาน    กิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม และวินัยข้าราชการ 17/05/2022 - 12:25
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. เปิดให้ผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วันก่อนสอบ ยื่นคำร้องเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 (เป็นกรณีพิเศษ) สอบภาค ก 12/05/2022 - 15:25
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญข้าราชการพลเรือนสามัญทุกระดับตำแหน่ง ร่วมตอบแบบสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2565 12/05/2022 - 08:25
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 (e-Exam) ในวันที่ 10 พฤษภาคมนี้! สอบภาค ก 09/05/2022 - 16:49
ข่าว/รายงาน    ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม เฉพาะศูนย์สอบพระนครศรีอยุธยา (ฉบับแก้ไข) สอบภาค ก 05/05/2022 - 17:45
ข่าว/รายงาน    ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม เฉพาะศูนย์สอบชลบุรี (ฉบับแก้ไข) ​ 05/05/2022 - 17:43
ข่าว/รายงาน    การตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนการสอบภาค ก 2564 ทำอย่างไรบ้าง? มาดูกัน สอบภาค ก 04/05/2022 - 12:36
ข่าว/รายงาน    เตรียมตัวให้พร้อม 4 สิ่งควรรู้ ก่อนสอบภาค ก 64 อย่าลืม!! สำหรับผู้ที่จะสอบในวันที่ 8 พ.ค. 65 นี้ สามารถอัปโหลดรูปถ่ายได้ถึงวันพรุ่งนี้เท่านั้น!!! (วันที่ 4 พ.ค. 65 เป็นวันสุดท้าย) 03/05/2022 - 17:46
ข่าว/รายงาน    ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ เพิ่มเติม เฉพาะศูนย์สอบนครราชสีมา 03/05/2022 - 16:53
ข่าว/รายงาน    วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 03/05/2022 - 10:21
ข่าว/รายงาน    ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ เพิ่มเติม เฉพาะศูนย์สอบอุบลราชธานี 02/05/2022 - 17:52
ข่าว/รายงาน    พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานศาลปกครอง และสำนักงาน ก.พ. 02/05/2022 - 13:41
ข่าว/รายงาน    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. ก.พ.ค. 29/04/2022 - 19:00
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งมาตรการการเข้าสถานที่สอบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แยกตามศูนย์สอบ สอบภาค ก 29/04/2022 - 18:25
ข่าว/รายงาน    ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 (e-Exam) สอบภาค ก 29/04/2022 - 16:54
ข่าว/รายงาน    เตรียมตัวกันให้พร้อม !! "กรอกข้อมูลล่วงหน้า" ก่อนสมัครสอบภาค ก. ปี 2565 28/04/2022 - 18:03
ข่าว/รายงาน    การกรอกข้อมูลล่วงหน้า ก่อนสมัครสอบภาค ก. ปี 65 สอบภาค ก 25/04/2022 - 19:39
ข่าว/รายงาน    สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนทุนนวัตกรรมดิจิทัล ด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science) และทุนด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป, การศึกษาต่อ, ทุนปริญญา, ทุนศึกษาต่อ 12/04/2022 - 17:42
ข่าว/รายงาน    รับสมัครทุนนวัตกรรมดิจิทัล ด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science) และด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) : InDiGoS ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป 12/04/2022 - 15:56
ข่าว/รายงาน    กำหนดการอัปโหลดรูปถ่ายและการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ สำหรับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 และวิธีการอัปโหลดรูปถ่าย 12/04/2022 - 15:26
ข่าว/รายงาน    ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 สอบภาค ก 08/04/2022 - 19:24
ข่าว/รายงาน    ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสุขภาพร่างกายและจิตใจ ก.พ.ค. 07/04/2022 - 16:34
ข่าว/รายงาน    แจ้งกำหนดการการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18 HiPPS 07/04/2022 - 13:37
ข่าว/รายงาน    6 เมษายน วันจักรี 06/04/2022 - 08:38

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ