ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

Study in Australia / Elite Universities Interview Program 2015 ครั้งที่ 12

เชิญร่วมงาน Study in Australia / Elite Universities Interview Program 2015 (ครั้งที่ 12) วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 เวลา 10:00-16:00 น. ณ โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขมุวิท ห้องบอลรูม A ชั้น 7 พบเจ้าหน้าที่และศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยดัง 9 แห่ง ของออสเตรเลีย และกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ

  • ทำไมจึงเลือกเรียนที่ออสเตรเลีย
  • ทุนการศึกษา จากรัฐบาลออสเตรเลีย
  • IELTS Workshop

 

พิเศษลุ้นรับรางวัล เรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตร IELTS Preparation Course กับ Insight English จำนวน 3 รางวัล Gift Voucher เรียนภาษาออนไลน์ (อังกฤษ จีน ฝรั่งเศส) I Speak Now กับ Insight English จำนวน 3 รางวัล Gift Voucher IELTS จำนวน 20 รางวัล เมื่อสมัครสอบ IELTS ผ่าน Insight English

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ Insight Education Consulting โทรศัพท์ 02 736 7222 www.insight.in.th

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ