ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

รายงานเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงบริเวณห้างสรรพสินค้าในนครมิวนิค (Munich)

จากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงบริเวณห้างสรรพสินค้าในนครมิวนิค สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณัฐเยอรมนีได้ตรวจสอบแล้ว นักเรียนทุนรัฐบาลไทยทุกคนที่ศึกษา ณ นครมิวนิค จำนวน 5 คน มีความปลอดภัยดี

ในการนี้ สำนักงานผู้ดูแลฯ ได้แจ้งนักเรียนให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปยังสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะสถานที่ที่มีฝูงชนจำนวนมาก หากผู้ปกครองท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสำนักงานฯ ได้ที่อีเมล์ [email protected] หรือโทรศัพท์มือถือสำนักงานฯ +4916092107449 ทั้งในและนอกเวลาราชการ

ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ