ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ร่วมจัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” ณ ทำเนียบรัฐบาล

สำนักงาน ก.พ. ร่วมจัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” ณ สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89

ในวันนี้ (22 พฤศจิกายน) ณ  บริเวณสนามหญ้า ด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลาประมาณ 07.45 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช., คณะรัฐมนตรี, นำคณะข้าราชการการเมือง, ข้าราชการประจำ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จาก 32 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้นกว่า 4,000 คน โดยมีข้าราชการ สำนักงาน ก.พ. จำนวนกว่า 400  คน ร่วมจัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 89 พรรษา 5 ธันวาคม 2559 เพื่อให้ข้าราชการแสดงความรัก สามัคคี และน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ตามพระราชปณิธาน

โดยเวลา 07.55 น. นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมด้วยคณะรองนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีเข้าสู่บริเวณพิธี และร่วมร้องเพลงชาติพร้อมกัน ในเวลา 08.00 น. นายกรัฐมนตรีไปยังแท่นพิธีเพื่อกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมีวงดนตรีจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร บรรเลงและขับร้อง

นอกจากนี้กระทรวงต่างๆ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการทหาร ตำรวจ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวด้วย

ต่อจากนั้นในเวลา  09.45 น. นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. คณะผู้บริหาร และข้าราชการ สำนักงาน ก.พ. ร่วมกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารสโมสร สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยได้ร่วมกันถวายคำนับและยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัย จากนั้นผู้แทนข้าราชการอ่านกลอน “พระเสด็จดับขันธ์” ประพันธ์โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ ต่อด้วยการขับร้องเพลง “จำขึ้นใจ” และ “พ่อแห่งแผ่นดิน” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้

 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ