ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.อังกฤษ) รายงานกรณีเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

เอกสารประกอบข่าว: 
AttachmentSize
PDF icon 1.london_03062017-edit.pdf238.04 KB
ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ