ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือก (ขั้นตอนที่ 2) เพื่อเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ในวันที่ 12 กันยายน 2560 
โดยสำนักงาน ก.พ. จะมีหนังสือแจ้งไปที่ส่วนราชการอีกครั้งค่ะ

เอกสารประกอบข่าว: 
AttachmentSize
PDF icon hipps_13.pdf2.57 MB
ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ