ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

เอกสารนำเสนอในกิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รุ่นที่ 13

เอกสารประกอบข่าว: 
AttachmentSize
PDF icon sg_methini_hipps13.pdf1.73 MB
PDF icon orientation_hipps13.pdf7.08 MB
ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ