ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระดับปริญญาโท)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คลิกที่นี่ >>> https://job2.ocsc.go.th

 

ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร

 • ปริญญาโท

 

รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 2 ครั้ง

 • ครั้งที่ 1
  • เปิดรับสมัครสอบในวันที่ 6 ธันวาคม 2560
  • จำนวน 14 รอบสอบ  รอบสอบละ 115 ที่นั่งสอบ รวม 1,610 ที่นั่งสอบ
 • ครั้งที่ 2
  • เปิดรับสมัครสอบในวันที่ 12 มิถุนายน 2561
  • จำนวน 6 รอบสอบ  รอบสอบละ 115 ที่นั่งสอบ รวม 690 ที่นั่งสอบ
  • ผู้สมัครสอบและชำระเงินในครั้งที่ 1 แล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบครั้งที่ 2 ได้

 

สถานที่สอบ

 • ห้องสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

 

 

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ