ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

อทศ. ออสเตรเลีย ประชุมนักเรียนทุนรัฐบาล และเข้าพบกงสุลใหญ่ (กิตติมศักดิ์) ประจำรัฐแทสมาเนีย

เมื่อวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2560 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางสาวภมรพรรณ วงศ์เงิน และทีมงาน สนร.ออสเตรเลีย เดินทางไปประชุมร่วมกับ Executive Director International และ Global Engagement Manager ณ University of Tasmania และประชุมร่วมกับนักเรียนทุนฯ University of Tasmania พร้อมทั้งเข้าพบและประชุมร่วมกับกงสุลใหญ่ (กิตติมศักดิ์) ประจำรัฐแทสมาเนีย (ท่านอภิรัตน์ อจลบุญ)

อีกทั้ง เข้าร่วมประชุมและรับฟังการสอบ Confirmation ของนักเรียนทุนรัฐบาล (ระดับปริญญาโท-เอก) ในปัจจุบันมีนักเรียนทุนรัฐบาล จำนวน 2 คน ที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้และศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เน้นด้านธรณีวิทยาทั้งสองราย

มหาวิทยาลัยแทสมาเนีย (UTAS) เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่อันดับต้นๆของออสเตรเลียมีความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนที่กระตุ้นนักเรียน/นักศึกษาพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่จากสภาพแวดล้อมทางวิชาการอันสร้างสรรค์ เป็นสากลและการใช้ชีวิตในการเรียนที่สมดุล (Study Life Balance) เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจของออสเตรเลีย ทั้งคุณภาพการศึกษาและการใช้ชีวิตในการเรียน

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ