ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบ ICDL Workforce Basics สำหรับผู้ที่ต้องการสมัคร HiPPS รุ่นที่ 14

ข้าราชการผู้มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14

ท่านจะต้องมีผลการสอบ ICDL ที่มีระดับผลคะแนนตั้งแต่ ร้อยละ 80 ขึ้นไป เพื่อยื่นประกอบการสมัคร 

โดยท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบ ICDL ได้ที่ เว็บไซต์ระบบลงทะเบียนกลาง

หากท่านยังไม่เคยมีบัญชีผู้ใช้งาน (user) ในเว็บลงทะเบียนกลางมาก่อน ท่านจะต้องทำการเปิดบัญชีผู้ใช้งาน ที่นี่ (เปิดบัญชีผู้ใช้งานระบบลงทะเบียนกลาง)

 

จากนั้นให้เข้าสู้หน้าการลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบฯ

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนขอเข้ารับการทดสอบ ICDL Workforce Basics ของ HiPPS

 

หากท่านเคยสอบ ICDL มาแล้วในช่วงปี 2560 ท่านสามารถขอตรวจผลคะแนนของท่านได้

 

หน้าหลัก HiPPS

 

 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ