ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศเตือน : สภาพอากาศแปรปรวนในฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์


 

ประเทศฝรั่งเศส

สืบเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนอย่างมากในประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2561 และจะยังคงต่อเนื่องไปในสัปดาห์นี้ ทำให้ในหลายพื้นที่เกิดมีพายุ คลื่นลมทะเล ระดับลมกระโชก 140 กม./ชม. และมีฝนตกหนัก ซึ่งในบางแห่งได้เกิดพายุทอร์นาโดขนาดเล็ก พัดทำลายบ้านเรือน และโค่นต้นไม้ใหญ่ โดยทางราชการฝรั่งเศส ได้ประกาศแจ้งประชาชนให้ทราบพื้นที่ที่อาจจจะเกิดเหตุและขอให้เพิ่มความระมัดระวังไว้แล้วนั้น

สำหรับในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้น ในวันที่ 4 มกราคม 2561 ได้มีการพยากรณ์อากาศว่าในพื้นที่ส่วนใหญ่จะมีลม ฝน และหิมะ ปกคลุมเกือบทั้งประเทศ
  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 Aucune Alerte active   Alerte d'intempérie modérées -  Alerte de forte intempérie
 

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ขอแจ้งเตือนนักเรียนทุกคนที่กำลังศึกษาในประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ ให้เพิ่มความระมัดระวัง หมั่นตรวจสอบสภาพอากาศจากข่าวพยากรณ์อากาศ (météo) ในเมืองที่ท่านศึกษา ทั้งในเมืองแถบชายฝั่งทะเล เมืองที่มีลมกระโชกแรง รวมถึงเมืองในแถบภูเขา สนร. ขอแนะนำให้ท่านพยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางหรือหากทำได้ ขอให้งดการเดินทางไปในพื้นที่อากาศแปรปรวนดังกล่าว

อนึ่ง นักเรียนที่กำลังทัศนศึกษาในทวีปยุโรป การเยี่ยมชมธรรมชาติบริเวณเทือกเขาหรือการเล่นกีฬาหน้าหนาวในสถานีสกีนั้น ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำหรือป้ายประกาศเตือนของสถานที่อย่างเคร่งครัด

ด้วยความปรารถนาดีและห่วงใย

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / 4 มกราคม 2561

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ