ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

นักเรียนทุนรัฐบาลไทยในออสเตรเลียเข้าพบนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้าที่ สนร. นำตัวแทนคณะนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่กำลังศึกษาในเครือรัฐออสเตรเลีย จำนวน 15 คน เข้าพบและรับฟังโอวาทจากท่านนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ณ โรงแรมแชงกรีล่า ซิดนีย์ ในโอกาสที่ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะเข้าร่วมการประชุมสมัยพิเศษ ASEAN - Australia Special Summit 2018 ณ นครซิดนีย์ ระหว่าง วันที่ 16 - 19 มีนาคม 2561

  

ในโอกาสนี้ ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้โอวาทที่มีใจความสำคัญเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล โดยท่านให้นักเรียน ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา การได้รับโอกาสอันดีในการเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆจากออสเตรเลียเพื่อนำกลับไปพัฒนาประเทศไทยในอนาคต และสิ่งสำคัญสูงสุดคือการกลับไปรับใช้บ้านเมืองและปฏิบัติหน้าที่ตามหน่วยงานต้นสังกัดภายหลังสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ นักเรียนทุนรัฐบาลทุกคนได้ให้ความมุ่งมั่นตั้งใจและจะกลับไปปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลและจะนำความรู้ตามสาขาวิชาที่ได้ศึกษาไปสานต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายต่อไป

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ