ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ชมรมทุนคิงส์ (ทุนเล่าเรียนหลวง) มอบหนังสือ “ชีวิตที่ดีที่สุด” ให้กระทรวงต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ชมรมทุนคิงส์ (ทุนเล่าเรียนหลวง) มอบหนังสือ “ชีวิตที่ดีที่สุด” ให้กระทรวงต่างประเทศโดยมี นายภาสกร ศิริยะพันธ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นตัวแทนรับ

“ชีวิตที่ดีที่สุด” เป็นหนังสือธรรมที่อ่านง่ายมาก อักขระใหญ่พร้อมจับประเด็นที่ขอบหน้า เรียบเรียงจากธรรมเทศนาพระอาจารย์ชยสาโรในโอกาสที่ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงจัดปฏิบัติธรรมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อธันวาคม 2559

สมาชิกที่ร่วมมอบวันนี้มีทั้ง นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ และสมาชิกรุ่นกลางที่ทำงาน ณ กระทรวงฯ และจากธนาคารประเทศไทยซึ่งอยู่ไม่ไกลนัก ...จากซ้าย ภราดร 2539, วรมน 2532, อานิก 2517, ท่านรองปลัดฯ, อธิบดีกาญจนา 2527, ดอน 2541

อ่าน  “ชีวิตที่ดีที่สุด”  ฉบับออนไลน์ได้ที่ http://www.ocsc.go.th/blog/2017/11/หนังสือ-ชีวิตที่ดีที่สุด-จัดทำโดย-ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ