ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ชมรมทุนคิงส์ (ทุนเล่าเรียนหลวง) มอบหนังสือ “ชีวิตที่ดีที่สุด” ให้กับโรงพยาบาลศิริราช

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ตัวแทนชมรมทุนคิงส์ (ทุนเล่าเรียนหลวง) มอบหนังสือ “ชีวิตที่ดีที่สุด” จำนวน 2,000 เล่ม  ให้แก่โรงพยาบาลศิริราชโดยมี รศ.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้รับ  ชมรมฯ ได้จัดพิมพ์หนังสือ "ชีวิตที่ดีที่สุด" จากธรรมเทศนาของพระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ ในงานปฏิบัติธรรมที่ชมรมฯ จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 หนังสือนี้มีข้อธรรมที่ช่วยในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขได้ไม่ว่าสถานการณ์อย่างใด จึงเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับบุคคลทั่วไปรวมถึงผู้ป่วยและญาติมิตรที่ดูแลที่จะมีเครื่องมือช่วยผ่อนคลายความทุกข์ที่ต้องเผชิญ ทั้งสามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีจิตใจเข้มแข็งช่วยให้ร่างกายต่อสู้โรคภัยได้ดีขึ้น

ในภาพจากซ้าย  เรืองรวี กิติโชตน์กุล (2560)  เลอสรร ธนสุกาญจน์ (2516) อานิก อัมระนันทน์ (2517) [ประธานชมรมฯ] ท่านรองผู้อำนวยการฯ พญ.พิมพ์ขวัญ จารุอำพรพรรณ (2545) ณัฐชา อัศวชนานนท์ (2550)

“ชีวิตที่ดีที่สุด” เป็นหนังสือธรรมที่อ่านง่าย อักขระใหญ่พร้อมจับประเด็นที่ขอบหน้า อ่าน e-book ได้ที่ http://www.ocsc.go.th/blog/2017/11/หนังสือ-ชีวิตที่ดีที่สุด-จัดทำโดย-ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ