ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แบบลงทะเบียน การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ จิตวิทยาการบริหารคนที่แตกต่าง

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ห้องแซฟไฟร์ 1 (Sapphire Room) ชั้น 3
หมายเหตุ: ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่วันที่ 14 - 24 สิงหาคม 2561
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  0 2547 170

ลงทะเบียนได้ที่นี่   https://goo.gl/forms/RHZmpF9S40mA7xU23

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ