ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ได้จัดพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของรัชกาลที่ ๙

ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง (ทุนคิงส์) หรือ KSS: King’s Scholars Society ได้จัดพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร รัชกาลที่๙ ที่ราชกรีฑาสโมสร มีสมาชิกมาร่วม 22 คน จาก 14 รุ่น ในโอกาสเดียวกันสมาชิก 50 คนได้ร่วมกันบริจาคให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามพระราชดำริของพระองค์ท่านรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 175,899 บาท

สมาชิกได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ โดยการอ่านร้อยกรองจากในหนังสือ “ทุนเล่าเรียนหลวง: จากต้นธารถึงกาลปัจจุบัน” ซึ่งสำนักงาน ก.พ.พิมพ์แจกใน “สัมมนา” นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง พ.ศ.๒๕๕๓  มีการเจริญสติภาวนาน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แล้วยืนสงบนิ่งอย่างพร้อมเพียงช่วงที่สมาชิกสลับกันกราบสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จบพิธีด้วยการร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “ความฝันอันสูงสุด”  หลังพิธีมีการแนะนำตัวสมาชิกที่มาร่วมก่อนที่จะร่วมรับประทานอาหารกลางวันและพูดคุยกันตามอัธยาศัย

ในภาพ
แถวหลัง   :  อทิตา 2536 , กาญจนา 2527 , เลอสรร 2516 , วิทิต 2516 , เจษฎา 2519

แถวกลาง  : ภูมิ 2541 , อานิก 2517 , ม.ร.ว.กัลยา 2508 , วรีมน 2533 ,  สุทธาภา 2535 , สุดาทิพย์ 2508 , จุฬาภรณ์ 2519 , สงวนศรี 2514 , อนันตโชค 2534 , บุญชาญ 2533

แถวหน้า  : องศา 2555 , พยัพ 2544 , สุธนา 2519 , สายธาร 2527 , ปิยาพัชร 2555 , วิเชษฐ์ 2539 , ตุลย์ 2555

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ