ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

โครงการศึกษาภาษาภาคฤดูร้อน (Summer Course 2019)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษจัดโครงการศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนประจำปี 2562 (Summer UK 2019)

  • คอร์สภาษาอังกฤษ 4 สัปดาห์ 31 มี.ค.+ 27 เม.ย. 62
  • คอร์สอีสเตอร์ 3 สัปดาห์ 31 มี.ค.+ 19 เม.ย. 62
  • คอร์ส English + Robotics 3 สัปดาห์ 1-19 เม.ย. 62

สำหรับนักเรียนอายุ 14 ปีขึ้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ angela@oealondon.com หรือ pvs2@oealondon.com

 

เอกสารประกอบข่าว: 
AttachmentSize
Image icon oeasummer_course.png138.32 KB
ภาพในเนื้อหาข่าว: 
เผยแพร่ข่าวบน Mobile App: 
0

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ