ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562

เอกสารประกอบข่าว: 
AttachmentSize
PDF icon กำหนดการงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ !!!!!Update!!!!!246.88 KB
PDF icon สาร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒177.3 KB
PDF icon ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑2.25 MB
PDF icon หนังสือเรียนปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าและหน่วยงานอิสระ ๔๓ หน่วยงาน174.81 KB
PDF icon หนังสือเรียนอธิบดีกรมหรือเทียบเท่า ๑๑๓ หน่วยงาน240.12 KB
PDF icon หนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด ๗๖ จังหวัด218.25 KB
PDF icon หนังสือเรียนอธิการบดี ๗๔ หน่วยงาน179.27 KB
PDF icon คำอธิบายขั้นตอนการลงทะเบียนฯ1.09 MB
PDF icon รถประจำทาง ขสมก. ผ่านศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ98.44 KB
Image icon แผนที่ ภายนอกบริเวณศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ1.09 MB
Image icon แผนที่ ภายในบริเวณศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ757.92 KB
PDF icon หนังสือกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับ "การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน"1.03 MB
ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ