ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่และสัมมนาเครือข่าย รุ่น ๑ – ๑๕

กำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่และสัมมนาเครือข่ายรุ่น ๑ - ๑๕ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงาน ก.พ. ศูนย์รักษา ความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ และอาคารรับรองฐานทัพเรือสัตหีบ 

สำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่ ๑๕ และรุ่นที่ ๑๔ ที่ไม่ได้เข้ารับการอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

ลงทะเบียน คลิก>>https://qrgo.page.link/zAjUS

 

สำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่ ๑-๑๔ (รุ่นพี่)  เข้าร่วมวันที่   ๑๓ - ๑๔  ธันวาคม ๒๕๖๒       *รับ ๓๐ คน

ลงทะเบียน คลิก>> https://qrgo.page.link/DQvPd

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารประกอบข่าว: 
เผยแพร่ข่าวบน Mobile App: 
0

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ