ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ทุนรัฐบาลไอร์แลนด์ ประจำปี 2563

โอกาสสำหรับคนอยากต่อนอกมาแล้ว!! ทุนการศึกษาจากรัฐบาลไอร์แลนด์ (Government of Ireland International Education Scholarships หรือ GOI-IES) ทุนเรียนต่อสำหรับนักศึกษาจากประเทศนอกสหภาพยุโรป (non-EU)/ เขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ที่ได้รับการตอบรับจากสถานศึกษาไปศึกษาต่อ ณ ไอร์แลนด์ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก (ไม่จำกัดสาขาวิชา) จำนวน 60 ทุน

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายมูลค่า 10,000 ยูโร
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน

ส่งใบสมัครได้ที่

http://webportalapp.com/sp/login/heagrantapplication

สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://eurireland.ie/2020/02/10/government-of-ireland-international-education-scholarships-2020

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล goi-ies@hea.ie

หมดเขตรับสมัคร เวลา 17.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของไอร์แลนด์ ของวันที่ 27 มีนาคม 2563

ประเภทข่าว: 
ภาพในเนื้อหาข่าว: 
เผยแพร่ข่าวบน Mobile App: 
0

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ