ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. กรมธนารักษ์ และกรมสรรพากร เข้าร่วมเยี่ยมชมพื้นที่ สถาบันพัฒนาการจัดเก็บภาษี กรมสรรพากร (สนามบินน้ำ) อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เลขาธิการ ก.พ. และอธิบดีกรมธนารักษ์ รวมทั้งข้าราชการจากสำนักงาน ก.พ. กรมธนารักษ์ และกรมสรรพากรได้เข้าร่วมเยี่ยมชมพื้นที่สถาบันพัฒนาการจัดเก็บภาษี กรมสรรพากร (สนามบินน้ำ) อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารและปรับปรุงพื้นที่เพื่อนำมาใช้สำหรับการพัฒนาบุคลากร และการจัดฝึกอบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ประเภทข่าว: 
เผยแพร่ข่าวบน Mobile App: 
0

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ