ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ขอรายงานความคืบหน้าจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่องการจัดส่งข้าราชการไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือคนไทยที่นครอู่ฮั่น

สำนักงาน ก.พ. ขอรายงานความคืบหน้าจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่องการจัดส่งข้าราชการไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือคนไทยที่นครอู่ฮั่น ซึ่งได้ออกเดินทางเช้าวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 และคาดว่าจะเดินทางถึงนครอู่ฮั่นในเย็นวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 หากมีความคืบหน้าสำนักงาน ก.พ. จะรายงานเพิ่มเติมต่อไป

สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ : https://thaiembbeij.org/th/news/การจัดส่งข้าราชการไปปฏ/ 

ประเภทข่าว: 
เผยแพร่ข่าวบน Mobile App: 
0

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ