ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมพิธีและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. เข้าร่วมพิธีและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยได้เข้าร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรถวายพระราชกุศลในเวลา ๐๗.๓๐ น.  และร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมในเวลา ๐๘.๓๐ น.

หลังจากนั้น เวลา ๑๙.๑๙ น. ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ. นำโดย นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. ได้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณท้องสนามหลวง

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ