ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรมขอแจ้งงดให้คำปรึกษาเรื่องอุทธรณ์-ร้องทุกข์ ณ สำนักงาน ก.พ. เป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19

สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรมขอแจ้งงดให้คำปรึกษาเรื่องอุทธรณ์-ร้องทุกข์ ณ สำนักงาน ก.พ. เป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 ทั้งนี้ ท่านยังสามารถติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์ 02-547-1844 หรือ 02-547-1000 ต่อ 6980 , 6981

ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ได้ที่ เว็บไซต์ ก.พ.ค. : http://mspc.ocsc.go.th

เผยแพร่ข่าวบน Mobile App: 
0

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ