ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลออสเตรเลีย "Australia Awards" ระดับระดับปริญญาโท ให้แก่ข้าราชการพลเรือนไทย จำนวน 10 ทุน

ประกาศ !! เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลออสเตรเลีย "Australia Awards" ระดับระดับปริญญาโท ให้แก่ข้าราชการพลเรือนไทยเพื่อศึกษาที่ออสเตรเลียในปีการศึกษา 2565 จำนวน 10 ทุน

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่เว็บไซต์:
https://thailand.embassy.gov.au/bkok/Australia_Awards_in_Thailand.html
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 เม.ย. 2564

#ทุนการศึกษาต่อ #ทุนปริญญาโท

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ