ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญทุกท่านรับชมรายการ “เคลียร์คัด ชัดเจน” ทางช่อง NBT2HD ตอน : 42 ปี วันข้าราชการพลเรือน... ประชาชนได้อะไร?

วันนี้ห้ามพลาด‼️

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญทุกท่านรับชมรายการ “เคลียร์คัด ชัดเจน” ทางช่อง NBT2HD

ในวันนี้!! (31 มี.ค. 65)
[ เวลา 15.05-16.00 น. ]

เสนอตอน : 42 ปี วันข้าราชการพลเรือน... ประชาชนได้อะไร?

ผู้ร่วมรายการ 
- นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์  เลขาธิการ ก.พ.
- นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- นางสาวสุวภรณ์  แนวจำปา ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (ตัวแทนข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564)               
--------------------
ชมสดกดช่อง 2 : NBT2HD
Facebook Live : Live NBT2HD
ทางลิงก์: https://www.facebook.com/NBT2HDTV/

ที่มา: https://www.facebook.com/259313780753006/posts/7525235194160792/?d=n

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ