ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

Virtual Exhibition “งานนิทรรศการข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565”

1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน
เข้าชม Virtual Exhibition “งานนิทรรศการข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565”
พร้อมร่วมสนุกกับภารกิจง่ายๆ ลุ้นรับ Laz Gift Card มูลค่า 250 บาท
จำนวน 300 รางวัล ผ่านทาง www.thaicivilserviceday.com

พบกับ
1. นิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ กพ.
2. ร่วมแสดงความยินดีกับ “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564” ผ่านหอเกียรติยศข้าราชการพลเรือนดีเด่น
3. ร่วมสนุกกับกิจกรรม Event Passport ลุ้นรับ E-Voucher จากทาง Lazada มูลค่า 250 บาท จำนวน 300 รางวัล
ร่วมกิจกรรม Event Passport ได้ตั้งแต่วันที่ 1-22 เมษายน 2565 และเข้าชม Virtual Exhibition ได้ตลอดทั้งเดือนเมษายนนี้

#๑เมษายนวันข้าราชการพลเรือน #งานนิทรรศการข้าราชการพลเรือน #ข้าราชการพลเรือนดีเด่น #วันข้าราชการพลเรือน #VirtualExhibition #ThaiCivilServiceDay

ประเภทข่าว: 
ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ