ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อยื่นประกอบการสอบภาค ก 2564 ทำอย่างไรบ้าง? มาดูกัน

การตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อยื่นประกอบการสอบภาค ก 2564 ทำอย่างไรบ้าง? มาดูกัน

✅ ตัวอย่างสถานที่ตรวจ เช่น โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน รพ.สต. สถานพยาบาล คลินิก ห้องแล็บ หน่วยบริการตรวจของภาครัฐหรือเอกชนที่รับตรวจและสามารถออกเอกสารรับรองผลการตรวจได้ หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมกับหมอพร้อม Station เป็นต้น
.
✅ เช็กสถานที่ตรวจได้ที่
• รายชื่อห้องปฏิบัติการตรวจโควิด-19 : https://service.dmsc.moph.go.th/labscovid19/
• รายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station :
https://mohpromt.moph.go.th/mpc/mohpromtstation/
.
✅ ในเอกสารแสดงผลการตรวจ RT-PCR หรือ ATK ต้องมีข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้
1. ชื่อ-นามสกุล
2. วันที่ตรวจ
3. ผลการตรวจที่มีผลเป็นลบ (Negative)
4. สถานที่ตรวจ
5. ชื่อ-สกุล ผู้ตรวจ/ผู้รับรอง ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
.
✅ ต้อง “พิมพ์” เอกสารแสดงผลการตรวจเชื้อโควิด-19 มาแสดงคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนก่อนเข้าสนามสอบ
.
(สามารถใช้เอกสารการตรวจจากหน่วยงานที่ตรวจโดยตรง (ตัวจริง) หรือเอกสารที่พิมพ์มาจากแอปหมอพร้อม หรือถ่ายสำเนาก็ได้เช่นกัน)
.
✅ อย่าลืม!! ตรวจเช็กมาตรการของจังหวัดที่ท่านสอบให้ครบถ้วน
(มาตรการของแต่ละสนามสอบอาจมีความแตกต่างกัน เนื่องจากเป็นไปตามมาตรการของจังหวัดนั้นๆ)
.
** ย้ำ!! ไม่รับ
- ใบรับรองการฉีดวัคซีน
- ใบผลตรวจโควิดที่ตรวจด้วยตนเอง รับรองด้วยตนเอง หรือญาติพี่น้องรับรองให้ ซึ่งไม่ได้ตรวจในสถานที่ หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่กำหนดข้างต้น
- ผลตรวจที่เกินระยะเวลาที่กำหนด
- ผลการตรวจที่เป็นบวก/ขึ้น 2 ขีด/ติดเชื้อ
- ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าพึ่งหายจากการติดเชื้อโควิด-19 และอยู่ในระยะเวลาที่ไม่แพร่เชื้อ
.
สามารถดูรายละเอียดได้ตามภาพด้านล่างนี้


.
** ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครสอบไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบ ไม่น้อยกว่า 1.5 ชั่วโมง เพื่อเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และตรวจเอกสารการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าบริเวณสนามสอบ

(*)ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ ภาค ก 64 ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.: http://job2.ocsc.go.th
หัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2564

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ