ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ศูนย์คุณธรรมขอเชิญทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 SUSTAINABILITY WITH MORAL วิถีคุณธรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อยู่รอด อยู่ร่วม “สังคมไทยเป็นสุขอย่างยั่งยืน”

ศูนย์คุณธรรมขอเชิญทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 SUSTAINABILITY WITH MORAL วิถีคุณธรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อยู่รอด อยู่ร่วม “สังคมไทยเป็นสุขอย่างยั่งยืน”
.
ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2565
ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร  กรุงเทพมหานคร
เวลา 08.30 – 13.00 น.
รับชมการถ่ายทอดสดทาง: https://fb.watch/f5ga9yM4HL/

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ที่: https://www.zipeventapp.com/e/moralcenter12
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 644 9900 ต่อ 402

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ