ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนา หัวข้อ " Exploring the knowledge space for self development in the next normal : โลกแห่งการเรียนรู้วิถีใหม่

 สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนา
หัวข้อ " Exploring the knowledge space for self development in the next normal : โลกแห่งการเรียนรู้วิถีใหม่

ในวันพฤหัสบดีที่ 15  ก.ย. 65

 ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น.

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ตามภาพด้านล่างนี้

ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ